W88yes slot

EDUCEM ha apostat per la formació professional

EDUCEM ha apostat per la formació professional

admin / September 12, 2020

CFGM – Gestió administrat iva.
OFERTA FORMATIVA – Educem GA GA Robert Mañé Velilla 2020-05-09T01:53:36+02:00 PLANTEJAMENT DEL CFGM DE GESTIÓ ADMINISTRAT IVA.
Des dels seus inicis, EDUCEM ha apostat per la formació professional .
La nostra trajectòria en aquesta etapa educadora supera els 75 anys.
L’enfocament que es dóna al cicle, en els diferents mòduls, és treballar la vessant teòrica i pràctica, per aprendre d’una manera dinàmica i engrescadora les diferents tècniques i mitjans per desenvolupar-se com a tècnics en Gestió Administrat iva, situar-se al món de l’empresa, cobrir les seves necessitats de treball i tenir totes les eines i recursos per incorporar-s’hi.
Transversalitat, creativitat, iniciativa,  sempre han estat competències vitals en els millors professionals de l’empresa.
Per això en aquest cicle impartim coneixements de Màrqueting i Comunicació en diversos mòduls del temari, conformant una veritable especialització que permet assolir una visió àmplia, integral i profunda de l’empresa, que permeti obrir camins i conformar una carrera professional amb el màxim de garanties.
A més, busquem que l’alumnat es motivi per a l’estudi, que vegi que és una activitat gratificant i agradable, que tot el que s’estudia té una finalitat real relacionada amb el món laboral i que cal reciclar-se per continuar essent un bon professional .
Per això, .

La metodologia de treball a EDUCEM és molt dinàmica i pràctica

L’alumnat s’apropa al món de l’empresa mitjançant la metodologia de la simulació dels diferents departaments d’una empresa que fem en el mòdul d’Empresa a l’aula, integrats en un projecte multidisciplinar.
L’alumnat té una visió global d’interconnexió de la diversitat de tasques d’un tècnic en gestió administrativa, tenint l’oportunitat de posar en pràctica diferents rols de la seva professió. El curs 2017 – 18 es va iniciar la col·laboració amb Gran Centre Granollers, associació de comerciants capdavantera i reconeguda internacional ment, i que proporciona diversos casos reals per que l’alumnat ha de treballar i resoldre.
Potenciem les capacitats de relació, treball en equip, autonomia, interrelació, respecte, etc., que en un futur molt proper, els ajudarà per assolir amb èxit la formació en centres de treball (pràctiques en empreses).
Així mateix, .

Cal destacar l’acció tutorial que duem a terme a EDUCEM

Les tutores estan en contacte continu amb l’alumne, fan el seguiment de la seva evolució en els estudis, mantenen entrevistes regulars amb els pares i les mares, realitzen un seguiment periòdic de les pràctiques en les empreses i orienten a l’alumnat tant acadèmicament com professional ment en el segon curs del cicle.
Per altra banda, les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius.
Per aquest motiu, en aquest cicle hem dissenyat activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la seva utilització, especialment en el mòdul 1 Comunicació empresarial i atenció al client així com en el mòdul específic d’Anglès Tècnic.
Per tal de facilitar l’aprenentatge, els alumnes s’apropen a les institucions, entitats financeres i empreses privades, com Tecnocampus (UPF), , Danone, KH Lloreda, Consum, Cafés Pont… Aquestes visites serveixen a l’alumne per veure que els continguts que el professorat dóna a l’aula estan directament relacionats amb la realitat empresarial i són totalment actualitzats.
Aquest cicle té una durada de 2 cursos acadèmics (2.000 hores).
L’horari és de dilluns a divendres de 8 a 14.30 h a primer curs i de 9 a 13.30 h a segon curs (l’horari a segon pot variar).
Les pràctiques en empresa tenen una durada de 350 hores.

TITULACIÓ:  TÈCNIC DE GRAU MITJÀ EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.
L’alumnat amb la següent titulació té accés directe: Graduat en Educació Secundària (ESO).

Tècnic auxiliar (FP1) o equivalent

Batxillerat.
Fins 2n de BUP aprovat.
Títol de Tècnic en Grau Mitjà de qualsevol especialitat.
En el cas de no tenir una de les titulacions anteriors, cal fer el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà o la Prova d’Accés a Grau Mitjà.
Tant el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà (CAM) com la Preparació a la Prova d’Accés a Grau Mitjà (PPAM) es poden estudiar al nostre centre.
Per poder accedir al cicle cal fer preinscripció al maig i posteriorment matrícula al juliol.
PERFIL PROFESSIONAL.
COMPETÈNCIA GENERAL.
És competència general d’aquest tècnic realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client, tant en empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL.
Aquest/a tècnic/a podrà exercir la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector de serveis, així com en les Administracions Públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió i realitzant atenció als clients i als ciutadans.
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.
Quant a les seves competències professionals, haurà de ser capaç de: Tramitar documents i comunicacions internes o externes en els circuits d’informació de l’empresa.
Elaborar documents i comunicacions a partir d’ordres rebudes o informació obtinguda.
Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques i els paràmetres establerts en l’empresa.
Registrar comptablement la documentació corresponent a l’operativa de l’empresa en condicions de seguretat i qualitat.
Realitzar gestions administratives de tresoreria, seguint les normes i protocols establerts per la gerència amb el fi de mantenir la liquiditat de l’organització.
Efectuar les gestions administratives de les àrees de selecció i formació dels recursos humans de l’empresa sota la supervisió del responsable superior del departament.
Donar suport administratiu en l’àrea de gestió laboral de l’empresa i sota la supervisió del responsable superior del departament.
Atendre als client/usuaris en l’àmbit administratiu i comercial assegurant els nivells de qualitat establerts i ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa/institució.

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

1r CURS Mòdul 1: Comunicació empresarial i atenció al client: màrqueting i atenció al client.
165 hores Mòdul 2: Operacions administratives de compravenda 165 hores Mòdul 5: Tècnica comptable 165 hores Mòdul 7: Tractament informàtic de la informació 165 hores Mòdul 9: Anglès 66 hores Mòdul 10: Empresa i administració 165 hores Mòdul 12: Formació i orientació laboral 99 hores 2n CURS Mòdul 3: Operacions administratives de recursos humans 99 hores Mòdul 4: Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 132 hores Mòdul 6: Tractament de la documentació comptable 132 hores Mòdul 7: Tractament informàtic de la informació 66 hores Mòdul 8: Operacions administratives de suport: tractament de la informació, logística, màrqueting i comunicació 66 hores Mòdul 9: Anglès 33 hores Mòdul 11: Empresa a l’aula: projecte Gran Centre 132 hores Mòdul 13: Formació en centres de treball 350 hores TOTAL CICLE: 2.000 hores SORTIDES ACADÈMIQUES.
A 2n curs orientem a l’alumnat sobre les sortides acadèmiques en acabar el cicle de grau mitjà amb xerrades d’alumnes o antics alumnes amb l’objectiu que coneguin totes les seves opcions: Actualment amb l’aplicació de la LOMCE, l’alumnat de grau mitjà pot passar directament a un cicle formatiu de grau superior.
En el nostre centre pot cursar el CFGS D’Administració i Finances, aquest cicle és concertat i per tant podrà fer la preinscripció al setembre, l’accés és per la nota mitja obtinguda del grau mitjà, a millor nota, més possibilitats d’accés.

A EDUCEM també oferim el i el CFGS d’Educació Infantil

una possible continuïtat després del CFGM de Gestió Administrativa.
Aquest cicle en el nostre centre és privat i per tant l’alumnat pot fer matrícula al juliol, un cop hagi aprovat el grau mitjà i hagi fet el tràmit del títol.
Curs específic d’incorporació als cicles formatius de grau superior (CAS).
Aquest curs dóna prioritat d’accés a grau superior a l’alumnat que acredita el títol de tècnic de grau mitjà, però, no és obligatori.

Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (PACFGS)

La superació de la prova dóna prioritat d’accés a grau superior.
Pel fet d’haver cursat un grau mitjà, els alumnes estan exempts de fer les matèries específiques si segueixen la mateixa família professional.
Batxillerat.
Pel fet d’haver cursat un grau mitjà, els alumnes estan exempts de fer el treball de recerca.
Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà.
SORTIDES PROFESSIONALS.
Dins de les principals ocupacions i llocs de treball, trobem: Auxiliar administratiu.
Informació/atenció al client.
Ajudant d’oficina.
Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.
Administratiu comercial.
Auxiliar administratiu de gestió de personal.

Auxiliar administratiu de les Administracions Públiques

Empleat d’atenció al client.
Empleat de tresoreria.
Empleat de mitjans de pagament.
COL·LABORACIONS AMB EMPRESES.
A continuació, adjuntem una mostra orientativa d’empreses que han acollit alumnat aquest curs per tal que realitzessin la formació en centres de treball: NOM D’ EMPRESA POBLACIÓ AJUNTAMENT DE CARDEDEU Cardedeu ASSEGURANÇA NOVELLAS Granollers AUDENS FOOD SA Granollers BALONMANO GRANOLLERS Granollers CARGLASS Mollet del Vallès DECOWOOD La Roca del Vallès EPOS SPAIN ETT S.
L.
U.

Granollers FINQUES VALLBONA S

L.
Granollers FRAIKIN Granollers GRAN CENTRE GRANOLLERS Granollers INDUSTRIAS MURTRA S.
A.

Granollers ITM PEGASUS ETT S

L.

Granollers JORGE URTIAGA BAONZA SOLUTIONS S

L.
Granollers LAMIGRAF L’Ametlla del Vallès MANPOWER OFICINA GRANOLLERS Granollers MASTER COLD S.
L.
Mollet del Vallès MUTUAL DE CONDUCTORS M.
P.
S.
Granollers PROANDRE S.
L.
Granollers ROMERO Y SOLANO ABOGADOS S.
C.
Mollet del Vallès SMURFIT KAPPA ESPAÑA S.
A Canovelles TUS MEDIA S.
L.
U.

Granollers WORLD IN NATIONS 2011 Granollers DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier GA 2020-21 ÚLTIMES ACTIVITATS DEL CFGM DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction iconsGESTIÓ ADMINISTRATIVA.
????GESTIÓ ADMINISTRATIVA #Repost @educem_g.
#jornadesculturalseducem.
JORNADES CULTURALS #GA1 Ens presenta alguns dels s.
GA2: STREET MARKETING ????Els alumnes de #GA1 han.
Load more.

Leave a Reply

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES